برای قانون مجازات اسلامی به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴،میرهادی قره سیدرومیانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: طی جلساتی که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد ایرادات قانون مجازات اسلامی رفع و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که پیش بینی می شود با روندی که طی […]

برای قانون مجازات اسلامی

به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴،میرهادی قره سیدرومیانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: طی جلساتی که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد ایرادات قانون مجازات اسلامی رفع و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که پیش بینی می شود با روندی که طی شده این قانون در شورای نگهبان این بار مهر تائید را دریافت کند.
وی افزود: شورای نگهبان برای این قانون ۵۳ مورد ایراد را وارد دانسته بود که بیشتر ماهیتی و نگارشی بوده که در کمیسیون اصلاح و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد.
وی بروز نبود را عمده مشکل در بحث قوانین عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه جوامع مدام در تغییر و تحول هستند باید بروز شدن و هم راستایی با تغییرات و تحولات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … مورد توجه قرار گیرد.
وی رخنه کردن قوانین در بدنه سیستم ها و تداوم این رخنه بدون توجه به عامل بروز شدن را موجب بروز مشکلاتی دانست.