تاپ خبر۲۴: با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای اطلاع رسانی بهینه به هموطنان، شناسه حساب بانکی (شماره شبا) مشتریان بانک سینا از طریق پیامک جهت ایشان ارسال می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی، به محض افتتاح حساب از سوی هموطنان در بانک سینا، […]

تاپ خبر۲۴: با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای اطلاع رسانی بهینه به هموطنان، شناسه حساب بانکی (شماره شبا) مشتریان بانک سینا از طریق پیامک جهت ایشان ارسال می شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی، به محض افتتاح حساب از سوی هموطنان در بانک سینا، شماره سپرده و شماره شبای حساب آنها از طریق پیامک ارسال می شود.
همچنین با توجه به ارتقاء سامانه ارسال پیامک بانک سینا، آماده بودن دسته چک و درج مبلغ آن در پیامک تامین موجودی چک نیز جهت مشتریان از طریق پیامک ارسال می شود.
گفتنی است این خدمت تکمیل کننده سرویس ارسال پیامک های مربوط به واریز و برداشت حساب و سایر اطلاع رسانی های مرتبط با خدمات بانکداری الکترونیک است.