تاپ خبر۲۴: مدیریت آموزش بانک ایران زمین طی حکمی از سوی مدیر عامل معرفی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین طی حکمی اصغر امیرشکری را به سمت مدیریت آموزش بانک منصوب کرد. هادی قدیمی عضو هیات مدیره بانک با تشکر از مدیریت سابق […]

تاپ خبر۲۴: مدیریت آموزش بانک ایران زمین طی حکمی از سوی مدیر عامل معرفی شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین طی حکمی اصغر امیرشکری را به سمت مدیریت آموزش بانک منصوب کرد.
هادی قدیمی عضو هیات مدیره بانک با تشکر از مدیریت سابق آموزش اظهار داشت: امیرشکری از مدیران با سابقه بانکی است که امیدواریم با اشراف به حوزه آموزش، رشد خوبی را در این مدیریت شاهد باشیم.
قدیمی افزود: زحمات زیادی در مدیریت های قبلی کشیده شده اما امروز ما انتظار داریم مدیریت آموزش متفاوت تر از گذشته قدم بردارد و کارهایی را انجام دهد که روند حرکتی در این بخش را تسریع کند.
قدیمی با تاکید بر ارتقاء سطح آموزشی همکاران گفت: آموزش‌ها باید به سمت آموزشهای کاربردی برده شود، طوریکه ما اثربخشی آن را در حوزه عملکرد همکاران مشاهده کنیم.
این عضو هیات مدیره آموزش و منابع انسانی را دو عنصر اساسی و سرمایه اصلی هر سازمانی دانست و از این دو مدیریت خواست با هماهنگی هرچه بیشتر از توان هر دو بخش برای پیشبرد اهداف بانک بهره بگیرند.
در ادامه امیرشکری به تشریح برنامه های خود پرداخت و اظهار امیدواری کرد با همکاری سایر مدیریت ها بتواند ضمن پیاده سازی ایده‌ها، تحولات مثبتی را در حوزه آموزش بانک ایران زمین رقم بزند.
در حکم امیرشکری آمده است نظر به تخصص و توانمندیها و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر آموزش منصوب می شوید. تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام وظیفه فرمائید.
موفقیت شما را برای بکار گیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف، مسئولیت های محوله در راستای تحقق اهداف عالیه بانک از خداوند متعال مسئلت دارم.