تاپ خبر۲۴: بانک سینا به منظور حمایت از تولید داخلی انواع تسهیلات ریالی را به شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارائه می نماید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، مطابق انعقاد تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، این بانک انواع تسهیلات ریالی را درقالب عقود مبادله ای و مشارکتی به […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا به منظور حمایت از تولید داخلی انواع تسهیلات ریالی را به شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارائه می نماید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، مطابق انعقاد تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، این بانک انواع تسهیلات ریالی را درقالب عقود مبادله ای و مشارکتی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان که از سوی این صندوق معرفی می شوند، اعطا می نماید.
حداکثر تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و تسهیلات سرمایه ثابت مبلغ ۲۰ میلیارد تعیین شده است که طبق ضوابط و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واجد شرایط اعطا می گردد.
همچنین این بانک ضمن قبول ضمانت نامه اعتباری صندوق یا موسسات دیگر کارگزار صندوق که دارای مجوز قانونی صدور ضمانت نامه از بانک مرکزی هستند، نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه / مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر ضمانت نامه ها برای شرکت و موسسات دانش بنیان اقدام می نماید.
گفتنی است شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بیشتر تشکیل شده اند.