تاپ خبر۲۴: با رای سهامداران، مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا که برای بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۹۴ تشکیل شده بود، دو هفته تنفس خورد. در این مجمع که به ریاست آقای صادقیان نماینده سهامدار عمده برگزار شد، مقرر گردید تا مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا با دو […]

تاپ خبر۲۴: با رای سهامداران، مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا که برای بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۹۴ تشکیل شده بود، دو هفته تنفس خورد.

در این مجمع که به ریاست آقای صادقیان نماینده سهامدار عمده برگزار شد، مقرر گردید تا مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا با دو هفته تنفس، روز ۱۳ مردادماه جاری برگزار شود.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این مجمع که با حضور ۹۰٫۰۲ درصد سهامداران تشکیل شده بود به دلیل نهایی سازی پاره ای از اقدامات اداری، تنفس خورد.