تاپ خبر۲۴: بانک سرمایه مدت زمان اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد مطالبات معوق خود را تا ۱۸ دی ماه سال جاری تمدید کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد مطالبات معوق این بانک تا پایان روز ۱۸ دی ماه ۹۵، سالروز تأسیس بانک سرمایه، تمدید شد. بر این […]

تاپ خبر۲۴: بانک سرمایه مدت زمان اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد مطالبات معوق خود را تا ۱۸ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد مطالبات معوق این بانک تا پایان روز ۱۸ دی ماه ۹۵، سالروز تأسیس بانک سرمایه، تمدید شد. بر این اساس ۴ تا ۶ درصد خسارت دیرکرد آن دسته از بدهکاران بانک سرمایه که تا پایان روز ۱۸ دی ماه سال ۹۵ نسبت به تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.