تاپ خبر۲۴: دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، برای دومین دوره متوالی با اجماع اعضاء، به ریاست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال تشکیل شد و افزون بر رسیدگی به صورت […]

تاپ خبر۲۴: دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، برای دومین دوره متوالی با اجماع اعضاء، به ریاست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال تشکیل شد و افزون بر رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن ها، براساس انتخاباتی که با حضور تمامی اعضای کانون به عمل آمد، ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان درسمت ریاست کانون در دوره پیشین، برای دومین دوره متوالی، به عنوان رییس دوره ای شورای کانون برگزیده شد.
ضمنا آقای محمدرضا جمشیدی به عنوان دبیرکل شورای عالی کانون انتخاب شدند.