تاپ خبر۲۴: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و بانک آینده، منعقدشد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی بانک آینده، به منظورگسترش همکاری های فیمابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان، سهام داران و دیگر ذی […]

تاپ خبر۲۴: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و بانک آینده، منعقدشد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی بانک آینده، به منظورگسترش همکاری های فیمابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان، سهام داران و دیگر ذی نفعان، تفاهم‌نامه ای با مفاد همکاری مشترک در زمینه های مختلف بانکی، مالی، سرمایه گذاری و بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی در حوزه گردشگری و کسب و کارهای مرتبط، درچارچوب ضوابط و مقررات جاری، به امضای رؤسای هیأت مدیره و مدیران عامل دو نهاد رسید.