تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از موفقیت و پیشتازی بانک مسکن درراه اندازی نسخه جدید شتاب با نام ” شتاب۷ ” به عنوان اولین بانک درشبکه بانکی ، قدردانی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، به دنبال راه اندازی نسخه جدید شتاب با نام ” شتاب۷ ” توسط […]

تاپ خبر۲۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از موفقیت و پیشتازی بانک مسکن درراه اندازی نسخه جدید شتاب با نام ” شتاب۷ ” به عنوان اولین بانک درشبکه بانکی ، قدردانی کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، به دنبال راه اندازی نسخه جدید شتاب با نام ” شتاب۷ ” توسط بانک مسکن بدون بروز اختلال در عملیات روزانه شتاب و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ، بانک مرکزی از مجموعه منسجم و پاسخگوی بانک مسکن و اقدامات انجام شده در این خصوص تجلیل و قدردانی کرد.
این گزارش حاکی است فعالیت و راه اندازی نسخه جدید شتاب در راستای ارتقای زیر ساخت های نرم افزاری سامانه کارت بانک مسکن و ارائه خدمات هرچه بهتر وسریعتر به مشتریان انجام گرفت که بر این اساس بانک مسکن به عنوان اولین بانک در شبکه بانکی کشور، موفق به دریافت گواهی بهره‌برداری و راه‌اندازی نسخه جدید شتاب شد