تاپ خبر۲۴: طی صدور احکام جداگانه ای از سوی پور سعید مدیرعامل بانک ایران زمین، انتصابات جدیدی در ساختار بانک صورت گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : به موجب احکام صادره از سوی مدیرعامل بانک ایران زمین، علی قمری به سمت معاون مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک و سازمان، […]

تاپ خبر۲۴: طی صدور احکام جداگانه ای از سوی پور سعید مدیرعامل بانک ایران زمین، انتصابات جدیدی در ساختار بانک صورت گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : به موجب احکام صادره از سوی مدیرعامل بانک ایران زمین، علی قمری به سمت معاون مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک و سازمان، علی اکبر ریحانی به سمت مدیریت شعب استان های خراسان رضوی و شمالی و سعید توکلی دستجردی به سمت مشاور معاونت عملیات بانکی منصوب شدند.
در احکام پور سعید به قمری، ریحانی و توکلی آمده است؛ توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس اسلامی ایران و اعتلای نام بانک ایران زمین از خداوند متعال مسئلت می نمایم.