تاپ خبر۲۴: خواجوئی مدیریت شعب بانک در استان کرمان با نقوی قائم مقام هواپیمایی ماهان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش تاپ خبر ۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : خواجوئی مدیریت استان، امیری رئیس شعبه آزادی و ابراهیمی مسئول امور مالی مدیریت شعب استان کرمان در جلسه ای با نقوی قائم مقام هواپیمائی […]

تاپ خبر۲۴: خواجوئی مدیریت شعب بانک در استان کرمان با نقوی قائم مقام هواپیمایی ماهان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تاپ خبر ۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : خواجوئی مدیریت استان، امیری رئیس شعبه آزادی و ابراهیمی مسئول امور مالی مدیریت شعب استان کرمان در جلسه ای با نقوی قائم مقام هواپیمائی ماهان در محل دفتر وی دیدار کردند.
در این دیدارخواجوئی نسبت به معرفی بانک ایران زمین و توانایی های این بانک درارائه خدمات بانکی مطالبی را بیان کردند .
در پایان این جلسه طرفین بر لزوم همکاری های متقابل تاکید کردند.