تاپ خبر۲۴: بانک سینا به منظور کمک به توسعه اشتغال و رونق شبکه حمل و نقل در مناطق کمتر توسعه یافته کشور معادل ۸۵ میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو حمل مسافر و بار به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای اهتمام به […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا به منظور کمک به توسعه اشتغال و رونق شبکه حمل و نقل در مناطق کمتر توسعه یافته کشور معادل ۸۵ میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو حمل مسافر و بار به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای اهتمام به رفع محرومیت های اقتصادی
مددجویان کمیته امداد حضرت امام(ره) و کمک به توسعه شبکه حمل و نقل روستایی، تا نیمه آبان ماه جاری نسبت به اعطای ۵۶۷ فقره تسهیلات خرید خودرو حمل مسافر و بار مجموعاً به مبلغ ۸۵ میلیارد ریال اقدام کرده است.
این بانک همچنین در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، طی امضاء تفاهم نامه با بنیاد علوی و استانداری های کشور، به طرح هایی که با اولویت اشتغالزایی، تولید صنعتی، خدمات و نظایر آن از سوی استانداری ها معرفی می شوند، تسهیلات پرداخت می نماید.