تاپ خبر۲۴ :بانک آینده در دومین حضور خود در فرآیند ارزیابی مدل تعالی سازمانی، موفق به دریافت «تقدیرنامه دو ستاره» شد. در چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی و با مشارکت جمعی از نخبگان دانشگاهی و صاحب‌نظران عرصه اقتصادی و صنعت برگزار […]

تاپ خبر۲۴ :بانک آینده در دومین حضور خود در فرآیند ارزیابی مدل تعالی سازمانی، موفق به دریافت «تقدیرنامه دو ستاره» شد.

در چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی و با مشارکت جمعی از نخبگان دانشگاهی و صاحب‌نظران عرصه اقتصادی و صنعت برگزار شد، بانک آینده با صعود دو پله نسبت به سال قبل، موفق به دریافت «تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی» گردید.
این دستآورد، به تبع ارزیابی معیارهای تعالی سازمانی توسط مرکز جایزه ملی در حوزه‌های نه‌گانه و نیز نهادینه ساختن آن در فرهنگ سازمانی بانک آینده به‌دست آمده است که نشان از مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مدیریت کیفیت جامع و نیزهم‌اندیشی، عزم مشترک و همکاری مجموعه کارکنان در راستای تحقق اهدف عالی سازمانی دارد.
شایان ذکر است؛ جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامع‌ترین ارزیابی‌های ملی در کشور است که طی آن، عملکرد سازمان‌هایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت می‌کنند، براساس معیارهای مدل تعالی سازمانی «EFQM» (European Foundation for Quality Management)، ارزیابی می‌شوند.