تاپ خبر۲۴ : به منظور افزایش بهره وری و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ضمانت نامه های بانکی، سامانه استعلام وضعیت ضمانت نامه در سپام ریالی، طراحی و راه اندازی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این سامانه در اجرای ماده ۵۲ از فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت […]

تاپ خبر۲۴ : به منظور افزایش بهره وری و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ضمانت نامه های بانکی، سامانه استعلام وضعیت ضمانت نامه در سپام ریالی، طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این سامانه در اجرای ماده ۵۲ از فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی و با هدف ایجاد فرایند تسهیل و تسریع در امور مشتریان راه اندازی شده و از طریق وب سایت این بانک قابل دسترس است.

از ویژگی های این سرویس، عدم وجود محدودیت استعلام بر اساس بانک صادره است و ذینفع ضمانت نامه های صادره در شبکه سپام می تواند به درگاه اینترنتی بانک هایی که این خدمت را ارائه می دهند، مراجعه و نسبت به استعلام ضمانت نامه صادره با درج شماره منحصر به فرد آن (کد ۱۶ رقمی) و شناسه/کد ملی ذینفع اقدام کند.