تاپ خبر۲۴ : مراسم پایان سال گروه مالی گردشگری با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری ، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری و مدیران ارشد گروه مالی گردشگری برگزار شد . به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری در این مراسم مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری با اشاره به شرایط پیش […]

تاپ خبر۲۴ : مراسم پایان سال گروه مالی گردشگری با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری ، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری و مدیران ارشد گروه مالی گردشگری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری در این مراسم مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری با اشاره به شرایط پیش روی بنگاه های اقتصادی گفت:امروزه هماهنگی با فضای اقتصاد بین الملل برای تمام بنگاه های اقتصادی یک اصل مهم است و اگر بنگاه های اقتصادی خود را با این شرایط وفق ندهند مسلما دچار مشکل خواهند شد چرا که در این فضای رقابتی عدم هماهنگی با قواعد بین المللی اقتصاد نتیجه ای جر عقب ماندگی در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه ضمن تاکید بر عمل به اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: در سال ۹۵ سعی کردیم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور قرار دهیم و با ایجاد اشتغال و توجه ویژه به تولید ملی تا حد بسیار زیادی به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
وی در ادامه افزود: اکنون در پروژه های مختلف گروه مالی نزدیک به ۷ هزار نفر ایجاد اشتغال شده که به اعتقاد من هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که بتوانیم با خدمت به مردم شرایط رشد تولید ملی را فراهم کنیم.