تاپ خبر۲۴: محمد ربیع زاده قائم مقام بانک گردشگری گفت: بانک و اجتماع در توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش مکمل هم را ایفا می کنند و تصور اینکه بانکی در یک محیط اقتصادی عقب افتاده بتواند توسعه یابد و رشد کند دور از ذهن است. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ، ربیع زاده افزود: […]

تاپ خبر۲۴: محمد ربیع زاده قائم مقام بانک گردشگری گفت: بانک و اجتماع در توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش مکمل هم را ایفا می کنند

و تصور اینکه بانکی در یک محیط اقتصادی عقب افتاده بتواند توسعه یابد و رشد کند دور از ذهن است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ، ربیع زاده افزود: رمز موفقیت یک بانک افزایش جذب سپرده نیست بلکه باید با اتخاذ یک شیوه مناسب سپرده های جذب شده را در جهت توسعه اقتصادی کشور به کار گیرد.
قائم مقام بانک گردشگری در خصوص ریسک نقدینگی خاطر نشان کرد: بانک خوب با استقرار سامانه بسیار هوشمند و انضباط مالی این ریسک را به نحو مطلوب اداره کرده و از تحمیل هزینه های مادی و غیرمادی برداشت های مازاد از بانک مرکزی که حرکتی تورم زا است جلوگیری می کند.