تاپ خبر۲۴: عبدالمجیدپورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین طی حکمی عطیه کیان راد را به عنوان مشاور در امور پایگاه داده منصوب کرد. متن حکم پورسعید به شرح زیر است: سرکار خانم عطیه کیان راد نظر به تخصص، توانمندیها و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان” مشاور در امور پایگاه داده” منصوب می شوید […]

تاپ خبر۲۴: عبدالمجیدپورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین طی حکمی عطیه کیان راد را به عنوان مشاور در امور پایگاه داده منصوب کرد.

متن حکم پورسعید به شرح زیر است:
سرکار خانم عطیه کیان راد
نظر به تخصص، توانمندیها و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان” مشاور در امور پایگاه داده” منصوب می شوید تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام وظیفه فرمائید.
موفقیت شما را برای به کارگیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله در راستای تحقق اهداف عالیه بانک، از خداوند متعال مسئلت دارم.