تاپ خبر۲۴:مجمع عمومی عادی سالانه بانک آینده، روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ در تهران، سالن همایش ‏های بین ‏المللی رایزن، برای استماع گزارش هیأت مدیره و رسیدگی به صورت‏ های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی بانک و با حضور ۸۶/۸۸ درصد سهام‏داران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. پس از استماع […]

تاپ خبر۲۴:مجمع عمومی عادی سالانه بانک آینده، روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ در تهران، سالن همایش ‏های بین ‏المللی رایزن، برای استماع گزارش هیأت مدیره و رسیدگی به صورت‏ های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی بانک و با حضور ۸۶/۸۸ درصد سهام‏داران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

پس از استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک قرائت و صورت های مالی ۱۳۹۴ و عملکرد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه بانک رسید.

سپس در مورد انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل بانک رأی گیری به عمل آمده و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی بانک، برای مدت یک سال، از طرف مجمع عمومی سالانه بانک، انتخاب شد. سپس روزنامه‏ های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‏ های کثیرالانتشار بانک انتخاب شدند و مجمع عمومی عادی سالانه بانک پایان پذیرفت.