تاپ خبر ۲۴:طی سال ۱۳۹۵؛ بانک آینده، مبلغ ۶۲۶ میلیارد ریال وام قرض¬الحسنه ازدواج به مزدوجین، پرداخت کرده و خواهد کرد. بانک آینده، در راستای گسترش فرهنگ نیکوی قرض¬الحسنه و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از طریق ۹۵ شعبه از مجموع ۱۶۵ شعبه خود، تا پایان سال ۱۳۹۵ ، در مجموع بیش از مبلغ ۶۲۶/۲ […]

تاپ خبر ۲۴:طی سال ۱۳۹۵؛ بانک آینده، مبلغ ۶۲۶ میلیارد ریال وام قرض¬الحسنه ازدواج
به مزدوجین، پرداخت کرده و خواهد کرد.

بانک آینده، در راستای گسترش فرهنگ نیکوی قرض¬الحسنه و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از طریق ۹۵ شعبه از مجموع ۱۶۵ شعبه خود، تا پایان سال ۱۳۹۵ ، در مجموع بیش از مبلغ ۶۲۶/۲ میلیارد ریال برای پرداخت وام قرض¬الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، تخصیص داده است.
مراحل اعطای این وام در بانک آینده با سرعت و در کمال سهولت وفق ضوابط ابلاغی بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران انجام می¬گیرد و هم¬زمان با ابلاغ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز پرداخت وام ازدواج از ۳۰ (سی) میلیون ریال به ۱۰۰ (یکصد) میلیون ریال عادی و ۲۰۰ (دویست) میلیون ریالی ایثارگری در دستور کار بوده و در حال انجام است.
خدمت¬رسانی به متقاضیان این وام و مزدوجین گرامی، خصوصاً همراهی با قشر جوان، وجهه همت همه همکاران بانک آینده است.