تاپ خبر۲۴: در راستای توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، سقف انتقال وجه بانکی روزانه در سامانه های غیرشعبه ای بانک سینا افزایش می یابد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای جلب رضایت هموطنان، سقف انتقال وجه بانکی روزانه در بسترهای غیرشعبه ای شامل خودپرداز، […]

تاپ خبر۲۴: در راستای توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، سقف انتقال وجه بانکی روزانه در سامانه های غیرشعبه ای بانک سینا افزایش می یابد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای جلب رضایت هموطنان، سقف انتقال وجه بانکی روزانه در بسترهای غیرشعبه ای شامل خودپرداز، اینترنت و کیوسک بانکی به ۹۰ میلیون ریال افزایش می یابد.
براساس این گزارش، در حال حاضر سقف انتقال وجه از حساب افراد در روز با استفاده از این سه سامانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال است که با امکان جدید، مجموع سقف انتقال وجه از این سه بستر به مبلغ ۹۰ میلیون ریال در روز خواهد رسید که در انجام فعالیت های روزمره و خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان از جمله خرید و پرداخت ها اقدام و کمک موثری به شمار می رود.