تاپ خبر۲۴: به‌ دنبال استقبال گسترده از طرح «طراوت» و نتایج مثبت آن برای گیرندگان تسهیلات، طرح جدیدی با عنوان «هدیه»، از سوی بانک آینده عملیاتی شد. شرایط پیش‌ بینی شده در طرح «هدیه» که در بازه زمانی ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا یایان ۱۳۹۵/۰۶/۲۱، (مصادف با عید سعید قربان) اجرا می‌گردد، به شرح زیر می‌باشد: بخشودگی ۱۰۰ […]

تاپ خبر۲۴: به‌ دنبال استقبال گسترده از طرح «طراوت» و نتایج مثبت آن برای گیرندگان تسهیلات، طرح جدیدی با عنوان «هدیه»، از سوی بانک آینده عملیاتی شد.

شرایط پیش‌ بینی شده در طرح «هدیه» که در بازه زمانی ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا یایان ۱۳۹۵/۰۶/۲۱، (مصادف با عید سعید قربان) اجرا می‌گردد، به شرح زیر می‌باشد:

بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ معامله (حداکثر به‌ میزان مابه‌ التفاوت نرخ وجه التزام و سود تسهیلات اعطایی) در صورت تسویه کامل مطالبات، بدون توجه به نرخ سود تسهیلات، نوع تسهیلات پرداختی و پلکانی بودن جریمه تأخیر.

بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه اقساط معوق تسهیلات اقساطی در صورت واریز یک‌ جا و به‌روز رسانی اقساط.

تسهیلات سررسید شده (با سررسید کم‌ تر از دو ماه) نیز در صورت تسویه کامل، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه می‌گردند.

اعمال تخفیف در نرخ سود بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین ۱ تا ۵ درصد و بسته به نرخ تسهیلات در زمان دریافت.

توجه:

اعمال تخفیف در نرخ سود بعد از سررسید، صرفاً جهت تسهیلات تسویه شده در بازه زمانی اجرای طرح هدیه بوده و به‌روز رسانی اقساط معوق، مشمول تخفیف سود بعد از سررسید نمی‌گردد.

مشتریانی که در طول اجرای طرح، به شعب بانک آینده مراجعه و به هر نحوی نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود، اقدام نمایند؛ به میزان هر مرحله واریزی، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر، از مشتریان عزیز مشمول طرح، درخواست می‌شود؛ به شعبه محل فعالیت در بانک آینده، مراجعه فرمایند.