تاپ خبر۲۴: سامانه کارت بانک مسکن از ابتدای روز دوشنبه ۷ تیر ماه به مدت سه ساعت با اختلال مقطعی مواجه است . به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، به منظور ارتقای زیرساخت های نرم افزاری سامانه کارت بانک مسکن ، از ابتدای روز دوشنبه ۷ تیر ماه به مدت ۳ […]

تاپ خبر۲۴: سامانه کارت بانک مسکن از ابتدای روز دوشنبه ۷ تیر ماه به مدت سه ساعت با اختلال مقطعی مواجه است .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، به منظور ارتقای زیرساخت های نرم افزاری سامانه کارت بانک مسکن ، از ابتدای روز دوشنبه ۷ تیر ماه به مدت ۳ ساعت ارائه سرویس به مشتریان با اختلال مقطعی مواجه است .
براساس این گزارش بعد از ارتقای سامانه کارت بانک مسکن ، خدمات بانکداری الکترونیک این بانک از نظر کمی و کیفی به نحو مطلوب تری به مشتریان ارائه می شود .