تاپ خبر۲۴:مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای را تشریح کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ازاداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: از آنجایی که ارائه برخی از خدمات این سازمان به بیمه شدگان مشروط به داشتن زمان مشخصی از […]

تاپ خبر۲۴:مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای را تشریح کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ازاداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: از آنجایی که ارائه برخی از خدمات این سازمان به بیمه شدگان مشروط به داشتن زمان مشخصی از پرداخت حق بیمه(سابقه) است، لذا بیمه شدگان می بایست سوابق خود را از طریق سامانه سوابق در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و یا لینک مستقیم http://savabegh.tamin.ir بررسی کنند.
وی افزود: در صورتی که سوابق بیمه شدگان به طور کامل درج نشده و یا ناقص باشد از طریق لینک اعتراض سابقه موجود در صفحه اصلی به سامانه مربوطه (اعتراض به سوابق حق بیمه) وارد و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.
حسینی اظهار داشت: اعتراض های بیمه شدگان از طریق سامانه مذکور به شعب مربوطه ارسال و در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مقتضی به آنها ارائه می شود و بدین ترتیب بیمه شدگان می توانند از این طریق تمامی سوابق خود را در این سامانه بررسی و مشاهده کنند.
مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مشاهده سوابق و ثبت اعتراض در صورت مغایرت های احتمالی در سوابق، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای سطح کیفی خدمات انجام شده است.
گفتنی است، در صورتی که تمامی سوابق بیمه شدگان در این سامانه وجود داشته باشد تا زمان ارائه خدمات، بیمه شدگان نیازی به جمع آوری سوابق نداشته و در زمان ارائه خدمات، با توجه به ارتباط الکترونیکی میان شعب، اقدامات لازم انجام می شود.