تاپ خبر۲۴: بدنبال استعفای علی محمد گودرزی مدیر روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حضور مجید طلیمی از فعالان عرصه خبر که از وفاداران به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد مطرح است. مجید طلیمی سال ها به عنوان روزنامه نگار ، مدیر روابط عمومی و مشاور عالی رسانه در حوزه های […]

تاپ خبر۲۴: بدنبال استعفای علی محمد گودرزی مدیر روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حضور مجید طلیمی از فعالان عرصه خبر که از وفاداران به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد مطرح است.

مجید طلیمی سال ها به عنوان روزنامه نگار ، مدیر روابط عمومی و مشاور عالی رسانه در حوزه های مختلف صنعتی ، معدنی و اقتصادی مشغول به فعالیت است.
این گزارش حاکی است روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دلیل ضعف در فعالیت های اجرایی و ارتباطات اثر بخش مورد انتقاد اصحاب رسانه و مخاطبان قرار گرفته است.
بدین ترتیب امید است با حضور طلیمی ، چالش ها و مشکلات این عرصه در وزارت خانه بزرگ و پر خبری همچون صنعت ، معدن و تجارت برطرف گردد.