تاپ خبر۲۴:مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی تقدیرنامه ای از مدیرعامل بانک سپه قدردانی کرد. مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طی تقدیرنامه ای از خدمات […]

تاپ خبر۲۴:مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی تقدیرنامه ای از مدیرعامل بانک سپه قدردانی کرد.
مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طی تقدیرنامه ای از خدمات و حضور آقای سیدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه در همایش هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه آن تشکر و قدردانی کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است: امید است که با تداوم فعالیت خود موجبات جلب رضایت خداوند منان را فراهم آورده و در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.