تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران با توجه به افزایش سطح عملیات بانکی در ایام پایانی سال، به منظور ارتقای سطح ایمنی کارت ها و در ادامه توصیه‌های قبلی این بانک مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اطلاعیه ای را به این شرح صادر کرد. به گزارش تاپ […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران با توجه به افزایش سطح عملیات بانکی در ایام پایانی سال، به منظور ارتقای سطح ایمنی کارت ها و در ادامه توصیه‌های قبلی این بانک مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اطلاعیه ای را به این شرح صادر کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، نظر به فرارسیدن ایام پایانی سال و بالارفتن حجم عملیات بانکی از سوی مشتریان محترم، بهتر است دارندگان کارت های بانکی به منظور افزایش سطح امنیت، تغییر رمز اول و دوم اینترنتی خود را به صورت  دوره ای، همواره انجام دهند.