تاپ خبر۲۴: بانک سینا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با نام عرضه می کند. بر اساس گزارش روابط عمومی بانک سینا، مرحله اول فروش اوراق از روز شنبه ۲۰ آذر ماه جاری در تمامی شعب این بانک آغاز می شود و تا ۲۵ […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با نام عرضه می کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک سینا، مرحله اول فروش اوراق از روز شنبه ۲۰ آذر ماه جاری در تمامی شعب این بانک آغاز می شود و تا ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت.این گزارش می افزاید: سررسید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام به مدت یک سال از تاریخ صدور و با نرخ سود علی الحساب ۱۵٫۵ درصد سالانه است.
این اوراق معاف از مالیات و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه است و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ سود ۱۳٫۵ درصد سالانه امکان پذیر است. مرحله دوم این اوراق از ۲۳ بهمن ماه در این بانک عرضه خواهد شد.