تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان طی توافقی با شرکت نفت پارسارگاد ، بانک عامل در توزیع سود سهام آن شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ شد . به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک پارسیان ، بنابرتوافق به عمل آمده میان این بانک و شرکت نفت پاسارگاد ، که بزرگترین شرکت تولید کننده […]

تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان طی توافقی با شرکت نفت پارسارگاد ، بانک عامل در توزیع سود سهام آن شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ شد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک پارسیان ، بنابرتوافق به عمل آمده میان این بانک و شرکت نفت پاسارگاد ، که بزرگترین شرکت تولید کننده و صادر کننده قیر در خاورمیانه و ایران می باشد ، بانک پارسیان به عنوان بانک عامل در پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲ برگزیده شد . سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت نفت پارسارگاد می توانند با توجه به اطلاعات مندرج در آگهی آن شرکت در خصوص پرداخت سود و زمانبندی تعیین شده از تاریخ ۹۵/۵/۵ لغایت ۹۶/۲/۳۱ ، به شعبه های بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی و برگه سهام ، سود سهام خود را دریافت نمایند .