تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ایران زمین و هیات همراه در ادامه بازدیدهای خود، از ۴ شعبه استان تهران بازدید کردند. ‏ به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با همراهی معاونت عملیات بانکی، ‏مدیریت شعب استان تهران، مدیریت حوزه مدیرعامل و مدیریت روابط عمومی روز گذشته […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ایران زمین و هیات همراه در ادامه بازدیدهای خود، از ۴ شعبه استان تهران بازدید کردند. ‏

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با همراهی معاونت عملیات بانکی، ‏مدیریت شعب استان تهران، مدیریت حوزه مدیرعامل و مدیریت روابط عمومی روز گذشته از ۴ شعبه تهران ‏بازدید و از نزدیک با مدیران و کارکنان شعب دیدار و گفت و کو کردند.‏
در این دیدارها ٬ پورسعید از نزدیک در جریان نحوه پاسخگویی به مشتریان قرار گرفت و ‏رهنمودهایی را جهت تسریع در روند ارائه خدمات به مشتریان ارائه کرد.‏
محمدیه، جوادیه، خانی آباد و شهرری شعبی بودند که روز گذشته از سوی مدیر عامل و هیات همراه مورد بازدید قرار گرفت.