تاپ خبر۲۴:مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح ۵۸ هزار و ۱۱۰ فقره حساب صندوق یکم طی بازه زمانی ۱۸ خرداد ۹۴ تا هفتم مرداد ۹۵ خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن محمدحسن مرادی مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: از زمان کاهش سود تسهیلات […]

تاپ خبر۲۴:مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح ۵۸ هزار و ۱۱۰ فقره حساب صندوق یکم طی بازه زمانی ۱۸ خرداد ۹۴ تا هفتم مرداد ۹۵ خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن محمدحسن مرادی مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: از زمان کاهش سود تسهیلات از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد و متعاقبا به ۱۱درصد میزان مراجعه کنندگان برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مرادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم از اولویت‌های اصلی بانک مسکن است گفت: تمام تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی در جهت تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.
وی با بیان اینکه اجرای رژیم پس انداز یک تجربه موفق در دنیا است افزود: در شرایط اقتصادی حال حاضر ایران پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و تجربه قبلی بانک در این زمینه هم گویای این واقعیت است که تعداد قابل توجهی از خانوارها از همین طریق خانه دار شده ا ند.
مرادی با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم؛ گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم سقف وام مسکن اعطایی از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، یکم تیرماه ۹۵ را نقطه عطف تشدید استقبال مردم برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم عنوان کرد و گفت: با کاهش ۲ درصدی نرخ سود بازپرداخت تسهیلات این صندوق از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد توسط بانک مسکن ،روند افتتاح حساب متاثر از این کاهش نرخ سود بازپرداخت قرار گرفت.
وی افزود: افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۱۲ درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد رشد داشته است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: از ۱۸ خرداد ۹۴ و همزمان با تاسیس صندوق پس انداز یکم تاکنون ۵۸ هزار و ۱۱۰ فقره حساب صندوق یکم به ارزش ۱۱ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.
وی افزود: تا ۶ مرداد ۵ هزار و ۵۸۰ نفر برای دریافت تسهیلات خود پس از دوره انتظار یکساله به بانک مراجعه کردند که هزار و ۴۵۶ فقره منجر به تشکیل پرونده و پرداخت شده است.