تاپ خبر۲۴: مدیریت شعب استان های البرز، قزوین و زنجان بانک ایران زمین در دیدار با مدیرعامل شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت البرز پیرامون چگونگی ارائه خدمات بانکی به شرکت های فعال این شهرک به گفتگو پرداخت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی: این دیدار که به میزبانی حجت بهادری کیا مدیر عامل […]

تاپ خبر۲۴: مدیریت شعب استان های البرز، قزوین و زنجان بانک ایران زمین در دیدار با مدیرعامل شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت البرز پیرامون چگونگی ارائه خدمات بانکی به شرکت های فعال این شهرک به گفتگو پرداخت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی: این دیدار که به میزبانی حجت بهادری کیا مدیر عامل شهرک صنعتی در محل ساختمان هیات مدیره شهرک صنعتی سیمین دشت البرز برگزار شد، اکبرزاده رئیس شعبه آزادی رجائی شهر و بیگدلی نماینده بازاریابی همراه کورش پسندیده حضور داشتند.
کورش پسندیده مدیریت شعب استان های البرز، قزوین و زنجان در این دیدار نسبت به معرفی و شرح سیاست های بانک ایران زمین پرداخته و حمایت بانک را از شرکت های فعال این مجموعه درخصوص فعالیت های بانکی بویژه صدور ضمانت نامه اعلام داشت .
در ادامه بهادری کیا با ابراز خرسندی از حضور مدیران بانک ایران زمین و توجه ویژه این بانک به بحث تولید و حمایت از تولید داخلی حمایت خود را از این امر مطرح کرد و توضیح داد: این شهرک از سال ۱۳۷۲ بصورت خصوصی و هیئت مدیره اداره می شود و ایشان نزدیک به ۱۴ سال است به عنوان مدیر عامل این مجموعه مشغول کار هستند و این شهرک در حال حاضر دارای ۲۱۶ واحد صنعتی که ۹۵ درصد آن فعال است و در ادامه قرار بر ارسال لیست شرکت های فعال موجود در این شهرک صنعتی شد تا زمینه مکاتبه و جلسات با شرکت ها فراهم شود.