تاپ خبر۲۴: در پی برگزاری برنامه جامع ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی استان البرز که به همت استانداری استان برگزار شد ، مدیریت شعب استان البرز بانک ایران زمین در بین بانک‌های خصوصی این استان، مقام اول را به خود اختصاص داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی: در پی مراجعه […]

تاپ خبر۲۴: در پی برگزاری برنامه جامع ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی استان البرز که به همت استانداری استان برگزار شد

، مدیریت شعب استان البرز بانک ایران زمین در بین بانک‌های خصوصی این استان، مقام اول را به خود اختصاص داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی: در پی مراجعه کارشناسان و بازرسان استانداری استان البرز به کلیه ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز علمی، نظامی، تولیدی، فرهنگی، قضایی اعم از دولتی و خصوصی، با توجه‌ به برنامه‌های ده‌گانه عفاف و حجاب و نیز مولفه‌های نه گانه حقوق شهروندی تهیه شده توسط ستاد اجرایی، مدیریت شعب استان البرز بانک ایران زمین در بین بانک‌های خصوصی این استان رتبه اول را کسب کرد.