تاپ خبر۲۴: همایش مدیران و معاونان انفورماتیک و نمایندگان شعب امروز صبح در ساختمان مرکزی تهران تشکیل شد.‏ به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین، همایشی با حضور بهرامی نیا مدیر شعب استان تهران، عباس نیا ‏مدیر شبکه و امنیت سیستم، بهمنی مدیر بانکداری الکترونیک، دبیری مدیر تولید و پشتیبانی نرم افزار […]

تاپ خبر۲۴: همایش مدیران و معاونان انفورماتیک و نمایندگان شعب امروز صبح در ساختمان مرکزی تهران تشکیل شد.‏

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین، همایشی با حضور بهرامی نیا مدیر شعب استان تهران، عباس نیا ‏مدیر شبکه و امنیت سیستم، بهمنی مدیر بانکداری الکترونیک، دبیری مدیر تولید و پشتیبانی نرم افزار و ‏جمعی از نمایندگان شعب با هدف بهبود عملکرد شعب در حوزه بانکداری الکترونیک برگزار شد.
در این همایش مدیر بانکداری الکترونیک ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این همایش، گفت: طی چند ماه ‏آینده پیشرفت قابل توجهی در زمینه دستگاههای ‏POS‏ و ‏ATM‏ بانک ایران زمین را شاهد خواهیم بود.‏
در ادامه مدیر تولید و پشتیبانی نرم افزار بانک ایران زمین، اظهار داشت: با کمک تک تک کارکنان بانک در ‏راستای گسترش بانکداری دیجیتال گام خواهیم برداشت. ‏
در پایان مدیر شبکه و امنیت سیستم افزود: بانک ایران زمین به سمت بانکداری مدرن در حال حرکت است ‏و در آینده نزدیک تمامی امور خود را از طریق بانکداری دیجیتالی و موبایلی انجام خواهد داد. که این امر نیازمند ‏نیروی انسانی پویا ، آموزش مناسب، تعامل بین بانک با مشتریان و ذینفعان و همچنین بهبود زیر ساخت ها و ‏تکنولوژی است.‏
در حاشیه این همایش، جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان شعب و مدیران برگزار ‏شد و مدیران حاضر پاسخگوی مشکلات و مسائل شعب بودند. ‏