تاپ خبر۲۴: معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین به همراه مدیرشعب استان‌ها از شعب استان سیستان و بلوچستان بازدید و با کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: پویان شاد معاونت عملیات بانکی بانک ایران زمین به همراه یزدانجو مدیر شعب استان‌ها طی سفر به استان سیستان […]

تاپ خبر۲۴: معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین به همراه مدیرشعب استان‌ها از شعب استان سیستان و بلوچستان بازدید و با کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: پویان شاد معاونت عملیات بانکی بانک ایران زمین به همراه یزدانجو مدیر شعب استان‌ها طی سفر به استان سیستان و بلوچستان از شعب منطقه(زابل و زاهدان) این استان بازدید کرد، در جریان این بازدیدها ضمن دیدار با پرسنل از نزدیک با آنان گفت‌وگو کرد و مشکلات احتمالی و پیشنهادات آنان را مورد بررسی قرار داد.
پویان شاد دراین بازدیدها مواردی را از جمله راهکارهای جذب منابع و صدور ضمانت نامه و خط مشی کلی بانک به پرسنل یادآوری کرد.
درادامه موسی میر مدیر استان نیز از مساعدتهای بعمل آمده از طرف مدیران ارشد بانک به جهت بازدید از منطقه که موجبات دلگرمی و ایجاد انگیزه در پرسنل این منطقه شده است تقدیر و تشکر کرد.