تاپ خبر۲۴: بانک سینا در ۶ ماهه اول سال جاری به میزان سال ۹۶ سود محقق کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره ۶ ماهه اول امسال نشان می دهد که این میزان سود برابر با کل سود خالص در […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا در ۶ ماهه اول سال جاری به میزان سال ۹۶ سود محقق کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره ۶ ماهه اول امسال نشان می دهد که این میزان سود برابر با کل سود خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۶ است.

همچنین خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا در ۶ ماهه اول امسال حاکی از رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

این گزارش می افزاید: خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا از رقم ۶۱۳ میلیارد ریال در پایان ۶ ماهه اول سال ۹۶ به مبلغ ۱۳۷۱ میلیارد ریال در پایان شهریور ۱۳۹۷ رسیده است که رشد ۱۲۴ درصدی را نشان می دهد.

جمع درآمدهای عملیاتی بانک نیز از مبلغ ۲۳۷۸ میلیارد ریال در پایان ۶ ماهه اول سال ۹۶ به مبلغ ۳۶۵۴ میلیارد ریال در پایان شهریور ۱۳۹۷ رسیده که حاکی از رشد ۵۴ درصدی در این زمینه است.