تاپ خبر۲۴ : براساس مصوبه مورخ هفدهم مرداد ماه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، امر مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) از تاریخ مذکور، برعهده بانک آینده، واگذار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ ، بانک آینده با درک موقعیت زمانی و مسئولیت اجتماعی […]

تاپ خبر۲۴ : براساس مصوبه مورخ هفدهم مرداد ماه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، امر مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) از تاریخ مذکور، برعهده بانک آینده، واگذار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ ، بانک آینده با درک موقعیت زمانی و مسئولیت اجتماعی خود، بلافاصله، نسبت به شناسایی سپرده گذاران تعاونی و متعاقبا دارایی های آن اقدام کرده و خوشبختانه موفق شد تا پایان دی ماه سال جاری، تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را براساس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک مرکزی، به نحو قابل قبول، تعیین کند.

بر اساس خط اعتباری تخصیص داده توسط بانک مرکزی بر حسب دستور العمل های ابلاغی، تا پایان دی ماه سال جاری سپرده این سپرده گذاران به حساب آن ها واریز و یا برای آنها، کارت بانکی صادر شده است.

قابل ذکر است از جمع ۳۶۵۶۰۰ (سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد) سپرده گذار تعاونی، صرفا تعداد ۳۳۵۲ (سه هزار و سیصد و پنجاه و دو) نفر آن ها باقی مانده اند که در صورت ابلاغ بانک مرکزی ، در مورد ایشان، اقدامات لازم با فوریت معمول خواهد شد.

گفتنی است؛ این اقدام بانک آینده، تاکنون، چند بار توسط مقامات بانک مرکزی، مورد تشویق قرار گرفته است.

ضمنا، مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز امداد پیش بینی شده برای همین منظور، به طور شبانه روزی پاسخ گوی سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) بوده و در هر شعبه تعاونی، همکارانی از بانک آینده، از ابتدای کار حضور یافته و در محل شعبه، در تعامل نزدیک با این سپرده گذاران هستند.