تاپ خبر۲۴ : بانک سینا در ارزیابی استانداری تهران که با موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده صورت گرفت، موفق به کسب رتبه «سطح یک» شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در ارزیابی میدانی و جلساتی که سال گذشته از سوی شورای ارزیابی استانداری صورت گرفت، بانک سینا بر اساس مستندات […]

تاپ خبر۲۴ : بانک سینا در ارزیابی استانداری تهران که با موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده صورت گرفت، موفق به کسب رتبه «سطح یک» شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در ارزیابی میدانی و جلساتی که سال گذشته از سوی شورای ارزیابی استانداری صورت گرفت، بانک سینا بر اساس مستندات جدول شاخص های ارزیابی استانداری، موفق به کسب رتبه «سطح یک» حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
بانک سینا با کسب امتیازات شاخص های مندرج در جدول ارزیابی شامل «اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان یا مشتریان»، «ارائه خدمات به مراجعه کنندگان یا مشتریان»، «نظرسنجی از مراجعه کنندگان یا مشتریان»، «رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان» و «آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع سازمان» موفق به کسب این موفقیت شد.
گفتنی است این بانک پیشتر نیز نشان رضایتمندی مشتری را از اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری دریافت کرده بود.