تاپ خبر۲۴: خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا در ۶ ماهه اول امسال از رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، بررسی روند صورت سود و زیان دوره میانی ۶ ماهه اول سال ۹۷ با دوره مشابه آن در سال قبل، […]

تاپ خبر۲۴: خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا در ۶ ماهه اول امسال از رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، بررسی روند صورت سود و زیان دوره میانی ۶ ماهه اول سال ۹۷ با دوره مشابه آن در سال قبل، حاکی از رشد ۱۲۴ درصدی خالص سود سرمایه گذاری بوده است.
طبق این گزارش، خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا از رقم ۶۱۳ میلیارد ریال در پایان ۶ ماهه اول سال ۹۶ به مبلغ ۱۳۷۱ میلیارد ریال در پایان شهریور ۱۳۹۷ رسیده است که رشد ۱۲۴ درصدی را نشان می دهد.
همچنین جمع درآمدهای عملیاتی بانک سینا از مبلغ ۲۳۷۸ میلیارد ریال در پایان ۶ ماهه اول سال ۹۶ به مبلغ ۳۶۵۴ میلیارد ریال در پایان شهریور ۱۳۹۷ رسیده که حاکی از رشد ۵۴ درصدی در این زمینه است.
بررسی رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره ۶ ماهه اول امسال نشان می دهد که این میزان سود برابر با کل سود خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۶ است.