تاپ خبر۲۴ : مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۶ با حضور ۶۷ درصدی سهامداران برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در جریان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، پس از ارائه گزارش […]

تاپ خبر۲۴ : مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۶ با حضور ۶۷ درصدی سهامداران برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در جریان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، پس از ارائه گزارش مدیرعامل و بازرس قانونی، سهامداران حاضر سوالات و نظرات خود را مطرح کردند و سپس در خصوص دستور جلسه رای گیری انجام شد. بر این اساس کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر و تغییر سال مالی شرکت از پایان آذر به پایان اسفند ماه هر سال مورد موافقت حاضرین قرار گرفت.

همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت انتخاب و معرفی شدند.