تاپ خبر۲۴: مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهار محال بختیاری بانک ایران زمین در دیدار با مدیر شعب بانک رسالت استان پیرامون موضوعات بانکی، وضعیت منابع و مصارف گفت وگو کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : در این دیدارکه به میزبانی محمدرضا سبزواری در محل ساختمان […]

تاپ خبر۲۴: مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهار محال بختیاری بانک ایران زمین در دیدار با مدیر شعب بانک رسالت استان پیرامون موضوعات بانکی، وضعیت منابع و مصارف گفت وگو کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : در این دیدارکه به میزبانی محمدرضا سبزواری در محل ساختمان مدیریت بانک ایران زمین صورت گرفت ابراهیم مسکین مدیرشعب بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان در خصوص موضوعات بانکی مطالبی را بیان و بانکداری اجتماعی را زمینه ساز ارائه خدمات نوین دانست.
در ادامه سبزواری مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با تشریح سیاست های بانک ایران زمین به ضرورت حمایت از شرکت ها و کارگاه های فعال و اهمیت حفظ سرمایه های ملی پرداخت و آمادگی خود را در حمایت از رونق اقتصادی استان اعلام کرد.
مدیریت شعب استان اصفهان در ادامه جلسه ضمن تشریح خدمات متفاوت این بانک افزود: با توجه به کمپین حمایت از محیط زیست و شعار”برای زندگی همین یک زمین را داریم”به موضوع ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی توسط بانک ایران زمین اشاره داشت و با بیان این که ایران زمین خانه ماست در خصوص لزوم استفاده صحیح از مواهب طبیعی خدادادی و محیط زیست گفتگو کرد.