تاپ خبر۲۴ : ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه های متمرکز بانکی به طور موقت با اختلال مواجه خواهد شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه متمرکز بانکی، کلیه سرویس های بانکی از ساعت ۲ لغایت ۶ صبح […]

تاپ خبر۲۴ : ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه های متمرکز بانکی به طور موقت با اختلال مواجه خواهد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، به منظور بهینه سازی و ارتقاء سامانه متمرکز بانکی، کلیه سرویس های بانکی از ساعت ۲ لغایت ۶ صبح روز جمعه ۲۷ بهمن ماه دچار اختلال و قطعی خواهد بود.
به همین منظور ضروری است کلیه مشتریان، قبل یا بعد از این زمان نسبت به انجام خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.