تاپ خبر۲۴ : با مجوز بانک مرکزی، گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد در شعب بانک سرمایه به فروش می رسد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، شعب بانک سرمایه اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد را از روز شنبه […]

تاپ خبر۲۴ : با مجوز بانک مرکزی، گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد در شعب بانک سرمایه به فروش می رسد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، شعب بانک سرمایه اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد را از روز شنبه مورخ ۲۸ بهمن ۹۶ به فروش خواهند رساند.

گفتنی است این فرصت استثنایی فقط به مدت دو هفته خواهد بود.

همچنین شایان ذکر است اوراق مذکور با سررسید یک سال بوده و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد می باشد.