تاپ خبر۲۴ : مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان از تحقق ۸۷ درصدی سود پیش بینی شده هر سهم بانک در ۶ ماهه اول سال جاری خبر دارد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک جلب رضایت مشتریان و سهامداران از طریق تامین نظرات و […]

تاپ خبر۲۴ : مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان از تحقق ۸۷ درصدی سود پیش بینی شده هر سهم بانک در ۶ ماهه اول سال جاری خبر دارد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک جلب رضایت مشتریان و سهامداران از طریق تامین نظرات و تحقق نیازهای بانکی آنان است، افزود: با همت و تلاش تک تک همکاران و همچنین مدیریت هزینه ها و توسعه سبد محصولات و ارائه خدمات جدید، اهداف بانک به نحو قابل قبولی تحقق یافته و در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.
وی افزود: سرمایه گذاری های این بانک که در بخش های مختلف اقتصادی، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش ها به منظور ایجاد سبدی متنوع از محصولات و رشد متوازن درآمدها صورت گرفته، با همدلی، انسجام و همفکری حاکم بر بخش های مختلف بانک به خوبی به بار نشسته و تا پایان سال تمامی برنامه های ترسیم شده در این زمینه، محقق خواهد شد.
مهندس پیشرو تصریح کرد: از جمله موفقیت ها تحقق بخش مهمی از سود پیش بینی شده بانک در سال جاری است که گزارش های مالی مربوط به عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۷ بانک سینا نشان می دهد ۸۷ درصد از میزان سود پیش بینی شده هر سهم بانک برای نیمه اول سال جاری محقق شده است.
مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان کرد: پیش بینی سود این بانک در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ مبلغ ۱۶۰۲ میلیارد ریال اعلام شده که مطابق گزارش ۶ ماهه اول سال جاری مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ محقق شده که ۸۷ درصد از بودجه ۶ ماهه را پوشش می دهد و در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۵ درصد رشد نشان می دهد.