تاپ خبر۲۴ :بررسی وضعیت صدور اسناد سیستم متمرکز بانکی در بانک سینا نشان دهنده رشد در این زمینه است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سینا، بررسی وضعیت صدور اسناد سیستم متمرکز بانکی در این بانک طی اسفندماه گذشته نشان دهنده رشد ۱۱ درصدی آن نسبت به دوره مشابه قبل است. بر اساس این گزارش، […]

تاپ خبر۲۴ :بررسی وضعیت صدور اسناد سیستم متمرکز بانکی در بانک سینا نشان دهنده رشد در این زمینه است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سینا، بررسی وضعیت صدور اسناد سیستم متمرکز بانکی در این بانک طی اسفندماه گذشته نشان دهنده رشد ۱۱ درصدی آن نسبت به دوره مشابه قبل است.
بر اساس این گزارش، تعداد اسناد صادره در سامانه متمرکز بانکی سینا از ۴۰ میلیون سند در اسفند ۹۴ به ۴۵ میلیون سند در اسفند ۹۵ افزایش یافته که حاکی از رشد ۱۱ درصدی در این زمینه است. تعداد ریز اسناد نیز در این بانک از ۱۱۷ میلیون سند در سال ۹۴ به ۱۳۲ میلیون سند در سال ۹۵ رسیده است.
همچنین نسبت اسناد صادره دستی در شعب بانک سینا به کل اسناد از ۶٫۲۶ درصد در اسفندماه ۹۴ به ۴٫۷۱ درصد در اسفندماه ۹۵ کاهش داشته است که نشانه استمرار روند افزایش کاربری درگاههای الکترونیک و غیر حضوری در نزد مشتریان بانک است.
بانک سینا در سال های اخیر توجه به خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد تنوع در سبد محصولات را در صدر فعالیتها قرار داده و با بهره برداری از سامانه های مختلف، زمینه انجام آسان و سریع خدمات بانکی را در ساعات مختلف شبانه روز برای هموطنان فراهم آورده اس