تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه سوم تراکنش های موفق شتابی در سال ۹۵ را کسب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در گزارشی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد سوئیچ بانک ها در سال ۹۵ منتشر شد، بانک سینا در بین ۳۵ بانک مورد بررسی، رتبه سوم از لحاظ […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه سوم تراکنش های موفق شتابی در سال ۹۵ را کسب کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در گزارشی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد سوئیچ بانک ها در سال ۹۵ منتشر شد، بانک سینا در بین ۳۵ بانک مورد بررسی، رتبه سوم از لحاظ درصد تراکنش های موفق شتابی را کسب کرده است.
بر اساس این گزارش عملکرد بانک سینا در حوزه تراکنش های موفق، نسبت به سال گذشته ۰٫۱۲ درصد بهبود یافته است که حاکی از بازنگری در روال ها و پایش مستمر وضعیت سیستم های بانکداری الکترونیک در این بانک است.
گفتنی است بانک سینا از ابتدای رتبه بندی عملکرد بانک ها در زمینه تراکنش های موفق شتابی، همواره حائز رتبه اول تا سوم در بین بانک ها بوده است.