تاپ خبر۲۴ :بانک آینده در راستای مأمویت اصلی خود با ایفای نقش در جهت افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید، ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور، سلامت عملکرد و استحکام مالی بانک، فرآیند افزایش سرمایه برای دستیابی به سرمایه¬ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریالی را از ۲ سال گذشته آغاز نموده است. در این ارتباط، پس […]

تاپ خبر۲۴ :بانک آینده در راستای مأمویت اصلی خود با ایفای نقش در جهت افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید، ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور، سلامت عملکرد و استحکام مالی بانک، فرآیند افزایش سرمایه برای دستیابی به سرمایه¬ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریالی را از ۲ سال گذشته آغاز نموده است.

در این ارتباط، پس از موافقت بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق¬العاده در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ برگزار و اجرای فرآیند مزبور توسط سهامداران به هیأت مدیره¬ بانک تفویض گردید. در ادامه، عملیات پذیره‌نویسی از طریق جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسید. در نهایت، پس از تصدیق کلیه¬ مراحل قانونی صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران، در سال جاری مرحله¬ اول افزایش سرمایه در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ محقق گردیده و به ثبت قانونی رسید. به این ترتیب، سرمایه¬ بانک از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال افزایش یافت.
در جهت توسعه و تعمیق اهداف مزبور، مرحله¬ دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال به مبلغ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال در بانک آینده پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی ج.ا.ایران برای پذیره‌نویسی می‌باشد. این افزایش ۱۴,۰۰۰ (چهارده هزار) میلیارد ریالی منجر به ارتقا¬ی توانایی بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهامداران و هم‌چنین اصلاح نسبت‌های مالی بانک خواهد شد.
بر اساس برنامه‌ریزی¬های به عمل آمده، پیش¬بینی می¬گردد؛ مرحله¬ دوم فرآیند افزایش سرمایه در شش ماهه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.