تاپ خبر۲۴: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین موسسه اعتباری ملل (عسکریه) و بانک آینده، منعقد شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بانک آینده، به منظورگسترش همکاری های فی مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران و دیگر […]

تاپ خبر۲۴: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین موسسه اعتباری ملل (عسکریه) و بانک آینده، منعقد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بانک آینده، به منظورگسترش همکاری های فی مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران و دیگر ذی نفعان،تفاهم‌نامه ای با مفاد همکاری مشترک در زمینه های مختلف بانکی، مالی، سرمایه گذاری و بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی در حوزه ها و کسب و کارهای مرتبط،درچارچوب ضوابط و مقررات جاری، به امضای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل دو طرفرسید.

در این تفاهم نامه؛ انجام مواردی نظیر: وصول چک های مشتریان و امکان واریز به حساب مشتریان دو طرف، فراهم نمودن تسهیلات سندیکایی برای مشتریان حائز شرایط، گسترش همکاری در حوزه بین الملل، همکاری و تبادل نظر در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی با ایجاد زیرساخت های مشترک، تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه های آموزش و انجام پژوهش های مشترک، پیش بینی شده است.