تاپ خبر۲۴ :بانک آینده با توجه به موافقت اصولی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال طی دو مرحله در مجمع عمومی فوق¬العاده صاحبان سهام مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده […]

تاپ خبر۲۴ :بانک آینده با توجه به موافقت اصولی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال طی دو مرحله در مجمع عمومی فوق¬العاده صاحبان سهام مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و براساس گزارش توجیهی هیأت مدیره و تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اکنون پس از ثبت مرحله اول افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری تهران در پایان سال ۱۳۹۵، در نظر دارد؛

درراستای تحقق مأموریت اصلی خود مبنی بر ایفای نقش بیشتر در ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور و به ویژه مشارکت هرچه مؤثرتر در افزایش اشتغال و تولید، سرمایه خود را از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال (۸۷٫۵ درصد) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ افزایش دهد. با توجه به تفویض اختیار این مرحله از افزایش سرمایه توسط سهامداران به هیأت مدیره بانک، مراحل اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان انجام است. بانک آینده، مصمم است با این افزایش سرمایه، به استانداردهای لازم برای گسترش و تعمیق روابط بانکی در سطح جهانی، دست یافته و هم‌چنین در جهت تقویت استحکام مالی و ارتقای توانایی بانک در تجهیز و تخصیص بیشتر منابع عمل نموده و ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظارِ سپرده‌گذاران و سهامداران را ایجاد نماید.