تاپ خبر۲۴: مراسم پایان سال بانک گردشگری با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری ، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری و معاونین و مدیران ارشد بانک برگزار شد . به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری در این مراسم اقدامات و فعالیت های سال ۹۵ هر واحد ارائه و مورد […]

تاپ خبر۲۴: مراسم پایان سال بانک گردشگری با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری ، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری و معاونین و مدیران ارشد بانک برگزار شد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری در این مراسم اقدامات و فعالیت های سال ۹۵ هر واحد ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن رئوس اقدامات سال ۹۶ تبین و برنامه ریزی شد.
بر اساس این گزارش مدیر عامل بانک گردشگری نظرات خود را در مورد برنامه های پیش روی هر واحد ارائه کرده و عنوان کرد: طراحی خدمات و محصولات جدید ، مشتری مداری، مسئولیت های اجتماعی فعالیت هایی بود که در سال ۹۵ در اولویت قرار گرفته و باید در سال آینده نیز در کنار سایر برنامه ها با قوت بیشتری به آن پرداخته شود.