تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۶ را با ۷۹ درصد افزایش به بازار منعکس کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری این بانک با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به آذر ماه ۹۶ معادل ۴۳ ریال سود به ازای هر سهم […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۶ را با ۷۹ درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری این بانک با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به آذر ماه ۹۶ معادل ۴۳ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.
بر همین پایه پیش بینی جمع درآمدهای امسال را معادل ۹ هزارو ۵۰۳ میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به سال گذشته با ۶۰ درصد افزایش همراه است.
سود خالص اعلام شده ازسوی بانک نیز به واسطه تحقق و دستیابی بانک گردشگری به جذب سپرده ها و به تبع آن افزایش تسهیلات اعطایی و افزایش کارمزدهای دریافتی ناشی از توسعه فعالیت های عملیاتی است و رقم پیش بینی شده معدل ۲۹۵ میلیارد ریال در صورت سود و زیان آن ذکر شده است.
این بانک پیش بینی میکند که درآمد حاصل از کارمزد طی سال مالی مورد گزارش بالغ بر دو هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال باشد که در مقایسه با سال قبل ۹۶۱ درصد رشد نشان می دهد.این در حالی است که جمع هزینه های تنها ۵۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد.